Lespakketten en educatief materiaal

 • Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  lesmateriaal

  De Informatiemap is er voor iedereen die meer achtergrond wil over democratie en politiek. De map gaat dieper in op de vier thema's van de lespakketten voor de leerlingen:  

  • Mensenrechten en kinderrechten
  • Democratie en rechtsstaat
  • Verkiezingen en partijen
  • Overheden en instellingen 

  Lesgevers vinden hier historische achtergronden en duiding, ongeacht het niveau en de graad waar ze lesgeven en het vak dat ze onderwijzen.

   

   

 • Educatieve Stemtest

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Stemtesten en stemwijzers zijn een veelgebruikt instrument bij verkiezingen. Alleen jammer dat ze zo kort online beschikbaar zijn. Want ook buiten verkiezingsperiodes zijn ze een handig instrument om in de klas te werken rond politieke thema's en partijen. Op vraag van veel leraren hebben we de Stemtest2014 bewerkt tot een educatieve stemtest die ook vandaag nog bruikbaar is.

  Doe nog meer met de  www.educatievestemtest.be en download ook het bijhorende boekje met tips en methodieken.  

 • Snaportage

  Geschikt voor:
  Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten, secundair onderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Hanne en Armin op snaportage in het Vlaams Parlement.

 • Animatiefilmpje

  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  beeldmateriaal

  5 jaar in 6 minuten

  Waarom zijn verkiezingen belangrijk?

  De stem van elke burger bepaalt mee hoe de grote machine Vlaanderen de volgende vijf jaar zal draaien.Dit filmpje schetst het beeld van verkiezing tot de werking van het parlement en het samenspel met de regering.

  Een tool om een les over de verkiezingen en de parlementaire democratie op een speelse manier aan te vatten, aanvullend bij het lesmateriaal van De Kracht van je Stem. In klare taal, voor iedereen.

 • Opdracht: een Grondwet voor onze klas of school

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Stel een gemeenschappelijke grondwet samen voor de klas of school.

 • Set van 6 klasposters

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  lesmateriaal, beeldmateriaal

  De zes posters geven in één oogopslag weer waar de verkiezingen over gaan: 'het Vlaams Parlement', de 'Vlaamse Regering', 'Gewesten en Gemeenschappen', 'Wat doet Vlaanderen', 'Wat doet België' en 'Wat doet Europa'. Ze worden samen verzonden in een kartonnen koker.

 • aso bso kso tso : Kom in de Stemming - secundair onderwijs

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Brochure ter voorbereiding van een bezoek aan het Vlaams Parlement. Voor secundair onderwijs.

 • De Rokeach Test Oefening

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal, beeldmateriaal

  De Rokeach-test: hoe democratisch ben ik zelf?

  De Amerikaanse socioloog M. Rokeach ontwierp een test om na te gaan in hoever een persoon democratisch is ingesteld.
  Ken bij iedere stelling een cijfer toe (denk niet te lang na; je eerste idee is meestal het eerlijkst)

   

 • Coalitiekiezer

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal, spelmateriaal

  Een meerderheid vormen in het Parlement

  De verkiezingen zijn voorbij, de verkozenen zijn bekend. Nu moeten er coalities gesmeed worden. De theorie is eenvoudig - wie een meerderheid haalt, kan regeren. Maar in de praktijk blijkt dat toch iets ingewikkelder te zijn. Probeer het zelf en kijk of het lukt om een coalitie te maken.

 • Doedoos 'G4' (gemeente)

  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  spelmateriaal

  De leerlingen 'spelen' een gemeenteraad. Ze zetelen in vier fictieve partijen, die elk proberen hun stempel te drukken op het beleid van de gemeente. Ze worden geconfronteerd met een aantal problemen in de gemeente waarop ze in overeenstemming met hun partijprogramma moeten reageren. De besluiten van de gemeenteraad worden zichtbaar gemaakt op de speelplattegrond.

 • Doedoos 'Overstemmen' (het parlement)

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  spelmateriaal

  In 'Overstemmen' spelen de leerlingen de rol van parlementsleden. Ze zetelen in een aantal fictieve partijen die met elkaar debatteren over belangrijke beleidspunten en budgetten. De spelers verdedigen per partij voorstellen van decreet (en wetsvoorstellen) en stemmen daarover. De verschillende partijen proberen hun aantal zetels te vergroten en moeten rekening houden met budgettaire beperkingen.

 • aso, kso, tso (3e graad) leerlingen,map

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Deze werkmap bestaat uit vier modules :

  • Mensenrechten en kinderrechten
  • Democratie en rechtsstaat
  • Verkiezingen en partijen
  • Overheden en instellingen

  Het materiaal is erop gericht jongeren te helpen om de samenleving beter te begrijpen en hen te stimuleren om verantwoordelijkheid op te nemen in en voor de democratie. In elke module komen dezelfde methodische onderdelen terug :

 • aso, kso, tso (3e graad) leraar: handleiding

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  De 'Handleiding voor de leraar volgt dezelfde indeling als de map voor de leerlingen en geeft er de nodige toelichtingen bij.

 • bso (2-3-4e graad) leerlingen, map

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Het bso-materiaal kunt u spreiden over twee of zelfs drie graden. Elke module legt enigszins andere accenten : module 1 is wat speelser opgevat, module 2 bevordert sterk de zelfwerkzaamheid, module 3 heeft een uitgesproken projectmatige benadering en module 4 volgt een casus op de voet.

 • bso (2-3-4e graad) leraar, handleiding

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Het bso-materiaal kunt u spreiden over twee of zelfs drie graden. Hoofdmoot van de 'Handleiding voor de leraar' is de toelichting bij de 'Werkmap voor de leerlingen'.

 • Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Werkbundel voor de leraar van het secundair onderwijs over woonbeleid en sociale huisvesting.

 • Werkbundel over Armoedebestrijding

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Werkbundel voor de leraar van het secundair onderwijs over armoedebestrijding.

 • Opdracht: Onze begroting kiezen of delen

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  spelmateriaal

  In deze opdracht maken de leerlingen kennis met verschillende beleidsniveaus (school, gemeente, Vlaanderen, België en Europa) en de bevoegdheden waarvoor ieder niveau verantwoordelijk is. Per beleidsniveau krijgen ze de opdracht een keuze te maken tussen een aantal maatregelen en een begroting op te stellen: waar willen we werk van maken? En past dat dan binnen ons beschikbare budget?

 • Brochure Een Klare Kijk op politieke partijen

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Een klare kijk op politieke partijen. Kris Deschouwer legt op een bijzonder heldere manier uit wat partijen precies zijn, waarom ze belangrijk zijn, waar ze voor staan en hoe ze werken (brochure in samenwerking met Toemeka vzw en Puzzel Brussel ). Download de tekst in pdf hieronder of bekijk de filmpjes van het interview hier.

 • Prof. Kris Deschouwer: Wat zijn politieke partijen?

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Wat zijn politieke partijen? Interview met Professor Kris Deschouwer. (4:13)

 • Prof. Kris Deschouwer: Hoe werken politieke partijen?

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Hoe werken politieke partijen? Prof. Kris Deschouwer. (5:55)

 • Prof. Kris Deschouwer: Verschillen tussen politieke partijen.

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Deschouwer geeft in een heldere taal uitleg bij de verschillen tussen de politieke partijen in Vlaanderen. (6:09)

 • Prof. Kris Deschouwer: Verkiezingen en politieke partijen.

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer legt uit waarom verkiezingen voor politieke partijen zo belangrijk zijn. (7:39)

   

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over CD&V

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over CD&V en hun kernpunten. (1:09)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over Groen

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over Groen en hun kernpunten. (1:09)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over N-VA

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over N-VA en hun kernpunten. (1:24)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over Open Vld

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over Open Vld en hun kernpunten. (1:16)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over sp.a

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over sp.a en hun kernpunten. (1:09)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over Vlaams Belang

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over Vlaams Belang en hun kernpunten. (1:28)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over overige partijen

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over overige politieke partijen en hun kernpunten

 • Verkiezingen organiseren op school

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso
  Vorm:
  lesmateriaal

  Niets werkt zo goed als zelf ervaren. Deze brochure geeft je een handige houvast voor het organiseren van verkiezingen in de klas en op school. Telkens getoetst aan de echte verkiezingen.

   

 • Brochure Welkom in het Vlaams Parlement

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs

  In deze brochure vindt u de kerninformatie over hoe Vlaanderen en België in elkaar zitten, en wat de rol van het Vlaams Parlement is.

  De brochures zijn digitaal beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.