Lespakketten en educatief materiaal

 • Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  lesmateriaal

  De Informatiemap is er voor iedereen die meer achtergrond wil over democratie en politiek. De map gaat dieper in op de vier thema's van de lespakketten voor de leerlingen:  

  • Mensenrechten en kinderrechten
  • Democratie en rechtsstaat
  • Verkiezingen en partijen
  • Overheden en instellingen 

  Lesgevers vinden hier historische achtergronden en duiding, ongeacht het niveau en de graad waar ze lesgeven en het vak dat ze onderwijzen.

   

   

 • Educatieve Stemtest

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Stemtesten en stemwijzers zijn een veelgebruikt instrument bij verkiezingen. Alleen jammer dat ze zo kort online beschikbaar zijn. Want ook buiten verkiezingsperiodes zijn ze een handig instrument om in de klas te werken rond politieke thema's en partijen. Op vraag van veel leraren hebben we de Stemtest2014 bewerkt tot een educatieve stemtest die ook vandaag nog bruikbaar is.

  Doe nog meer met de  www.educatievestemtest.be en download ook het bijhorende boekje met tips en methodieken.  

 • Snaportage

  Geschikt voor:
  Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten, secundair onderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Hanne en Armin op snaportage in het Vlaams Parlement.

 • Animatiefilmpje

  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  beeldmateriaal

  5 jaar in 6 minuten

  Waarom zijn verkiezingen belangrijk?

  De stem van elke burger bepaalt mee hoe de grote machine Vlaanderen de volgende vijf jaar zal draaien.Dit filmpje schetst het beeld van verkiezing tot de werking van het parlement en het samenspel met de regering.

  Een tool om een les over de verkiezingen en de parlementaire democratie op een speelse manier aan te vatten, aanvullend bij het lesmateriaal van De Kracht van je Stem. In klare taal, voor iedereen.

 • Opdracht: een Grondwet voor onze klas of school

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Stel een gemeenschappelijke grondwet samen voor de klas of school.

 • Brochure Politiek, iets voor mij?

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Misschien vraag jij je ook af: is politiek wel iets voor mij? Waarover gaan al die politieke discussies? Waarom zijn er zo vaak verkiezingen? Is er eigenlijk een verschil tussen de politieke partijen?

  Op deze en nog heel wat andere vragen proberen we in deze brochure een antwoord te geven. En hoewel er in de politiek moeilijke woorden gebruikt worden, hebben we dat hier niet gedaan. Politiek voor beginners dus, voor iedereen die toch wat meer wil weten over hoe het er in onze democratie aan toegaat.

 • Set van 6 klasposters

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  lesmateriaal, beeldmateriaal

  De zes posters geven in één oogopslag weer waar de verkiezingen over gaan: 'het Vlaams Parlement', de 'Vlaamse Regering', 'Gewesten en Gemeenschappen', 'Wat doet Vlaanderen', 'Wat doet België' en 'Wat doet Europa'. Ze worden samen verzonden in een kartonnen koker.

 • Basisonderwijs : Kom in de Stemming

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Brochure ter voorbereiding van een bezoek aan het Vlaams Parlement. Voor basisonderwijs.

 • aso bso kso tso : Kom in de Stemming - secundair onderwijs

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Brochure ter voorbereiding van een bezoek aan het Vlaams Parlement. Voor secundair onderwijs.

 • Opdracht: waar kan ik terecht voor...?

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Een opdracht over de diensten en taken van de gemeente

 • De Rokeach Test Oefening

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal, beeldmateriaal

  De Rokeach-test: hoe democratisch ben ik zelf?

  De Amerikaanse socioloog M. Rokeach ontwierp een test om na te gaan in hoever een persoon democratisch is ingesteld.
  Ken bij iedere stelling een cijfer toe (denk niet te lang na; je eerste idee is meestal het eerlijkst)

   

 • Coalitiekiezer

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal, spelmateriaal

  Een meerderheid vormen in het Parlement

  De verkiezingen zijn voorbij, de verkozenen zijn bekend. Nu moeten er coalities gesmeed worden. De theorie is eenvoudig - wie een meerderheid haalt, kan regeren. Maar in de praktijk blijkt dat toch iets ingewikkelder te zijn. Probeer het zelf en kijk of het lukt om een coalitie te maken.

 • Doedoos 'G4' (gemeente)

  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs, secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, alle leerkrachten
  Vorm:
  spelmateriaal

  De leerlingen 'spelen' een gemeenteraad. Ze zetelen in vier fictieve partijen, die elk proberen hun stempel te drukken op het beleid van de gemeente. Ze worden geconfronteerd met een aantal problemen in de gemeente waarop ze in overeenstemming met hun partijprogramma moeten reageren. De besluiten van de gemeenteraad worden zichtbaar gemaakt op de speelplattegrond.

 • Doedoos 'Overstemmen' (het parlement)

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  spelmateriaal

  In 'Overstemmen' spelen de leerlingen de rol van parlementsleden. Ze zetelen in een aantal fictieve partijen die met elkaar debatteren over belangrijke beleidspunten en budgetten. De spelers verdedigen per partij voorstellen van decreet (en wetsvoorstellen) en stemmen daarover. De verschillende partijen proberen hun aantal zetels te vergroten en moeten rekening houden met budgettaire beperkingen.

 • aso, kso, tso (3e graad) leerlingen,map

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Deze werkmap bestaat uit vier modules :

  • Mensenrechten en kinderrechten
  • Democratie en rechtsstaat
  • Verkiezingen en partijen
  • Overheden en instellingen

  Het materiaal is erop gericht jongeren te helpen om de samenleving beter te begrijpen en hen te stimuleren om verantwoordelijkheid op te nemen in en voor de democratie. In elke module komen dezelfde methodische onderdelen terug :

 • aso, kso, tso (3e graad) leraar: handleiding

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  De 'Handleiding voor de leraar volgt dezelfde indeling als de map voor de leerlingen en geeft er de nodige toelichtingen bij.

 • bso (2-3-4e graad) leerlingen, map

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Het bso-materiaal kunt u spreiden over twee of zelfs drie graden. Elke module legt enigszins andere accenten : module 1 is wat speelser opgevat, module 2 bevordert sterk de zelfwerkzaamheid, module 3 heeft een uitgesproken projectmatige benadering en module 4 volgt een casus op de voet.

 • bso (2-3-4e graad) leraar, handleiding

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Het bso-materiaal kunt u spreiden over twee of zelfs drie graden. Hoofdmoot van de 'Handleiding voor de leraar' is de toelichting bij de 'Werkmap voor de leerlingen'.

 • Basisonderwijs : Flosj animatie

  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Flosj is de hoofdfiguur in het animatiefilmpje. De leerlingen krijgen beknopt een overzicht van de werking van het Vlaams Parlement. Om alles wat luchtiger te maken hoort er bij elk scherm ook een spelletje. 

 • Basisonderwijs (3e graad): stripverhaal 'Flosj in het Vlaams Parlement'

  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  'Flosj in het Vlaams Parlement' is een stripverhaal van Bruno De Roover. Het gaat over een leeuwtje dat per vergissing in het Vlaams Parlement belandt en er allerlei avonturen meemaakt. De strip legt stapsgewijs en op een speelse manier de werking van het Vlaams Parlement uit.

 • Basisonderwijs (3e graad): map "Oprechte deelneming" over leerlingenparticipatie

  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Leerlingen hebben recht op participatie in hun school. Leerlingen betrekken bij alles wat er in hun klas en school gebeurt, is het uitgangspunt van de map ‘Oprechte deelneming’. Meer betrokkenheid van iedereen zorgt er immers voor dat iedereen gemotiveerder naar school komt! De school wordt er warmer, fijner en leefbaarder van.

 • Basisonderwijs (3e graad): lesmap voor leraren en leerlingen

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  basisonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  In deze map leggen we de nadruk op het verwerven van vaardigheden en attitudes die de basis zijn voor een democratische levenshouding.

  Module 1: verbondenheid is het uitgangspunt van deze module. Samen kunnen we meer dan alleen, maar dan moeten er afspraken gemaakt worden. Aan afspraken worden er rechten en plichten verbonden. De rechten van het kind zijn de achterliggende kennisinhoud van deze module. 

 • Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  Buso, Dbso, volwassenenonderwijs, secundair onderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Werkbundel voor de leraar van het secundair onderwijs over woonbeleid en sociale huisvesting.

 • Werkbundel over Armoedebestrijding

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Werkbundel voor de leraar van het secundair onderwijs over armoedebestrijding.

 • Opdracht: Onze begroting kiezen of delen

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  spelmateriaal

  In deze opdracht maken de leerlingen kennis met verschillende beleidsniveaus (school, gemeente, Vlaanderen, België en Europa) en de bevoegdheden waarvoor ieder niveau verantwoordelijk is. Per beleidsniveau krijgen ze de opdracht een keuze te maken tussen een aantal maatregelen en een begroting op te stellen: waar willen we werk van maken? En past dat dan binnen ons beschikbare budget?

 • Brochure Een Klare Kijk op politieke partijen

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Een klare kijk op politieke partijen. Kris Deschouwer legt op een bijzonder heldere manier uit wat partijen precies zijn, waarom ze belangrijk zijn, waar ze voor staan en hoe ze werken (brochure in samenwerking met Toemeka vzw en Puzzel Brussel ). Download de tekst in pdf hieronder of bekijk de filmpjes van het interview hier.

 • Prof. Kris Deschouwer: Wat zijn politieke partijen?

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Wat zijn politieke partijen? Interview met Professor Kris Deschouwer. (4:13)

 • Prof. Kris Deschouwer: Hoe werken politieke partijen?

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Hoe werken politieke partijen? Prof. Kris Deschouwer. (5:55)

 • Prof. Kris Deschouwer: Verschillen tussen politieke partijen.

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Deschouwer geeft in een heldere taal uitleg bij de verschillen tussen de politieke partijen in Vlaanderen. (6:09)

 • Prof. Kris Deschouwer: Verkiezingen en politieke partijen.

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer legt uit waarom verkiezingen voor politieke partijen zo belangrijk zijn. (7:39)

   

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over CD&V

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over CD&V en hun kernpunten. (1:09)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over Groen

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over Groen en hun kernpunten. (1:09)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over N-VA

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over N-VA en hun kernpunten. (1:24)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over Open Vld

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over Open Vld en hun kernpunten. (1:16)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over sp.a

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over sp.a en hun kernpunten. (1:09)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over Vlaams Belang

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over Vlaams Belang en hun kernpunten. (1:28)

 • Prof. Kris Deschouwer vertelt over overige partijen

  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs
  Vorm:
  beeldmateriaal

  Prof. Kris Deschouwer vertelt over overige politieke partijen en hun kernpunten

 • Verkiezingen organiseren op school

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, Buso, Dbso
  Vorm:
  lesmateriaal

  Niets werkt zo goed als zelf ervaren. Deze brochure geeft je een handige houvast voor het organiseren van verkiezingen in de klas en op school. Telkens getoetst aan de echte verkiezingen.

   

 • Basiseducatie Cursist: map

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee in de politiek

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Via ervaringsgerichte technieken dagen we de jongeren en volwassenen uit om 'aan politiek te doen', om problemen aan te kaarten, ze te ontleden, oplossingen te zoeken en keuzes te maken. Ze maken kennis met probleemoplossing en beslissingsprocessen.

  Oefeningen en didactieken

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee in het centrum

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Participatie zorgt voor meer welbehagen. Een centrum, waar democratiserend wordt gewerkt, geeft de cursisten de kans om te werken aan hun communicatieve vaardigheden en hun democratisch handelen te versterken.

  Lespakketten en didactieken over informele en formele participatie.

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee in het gezin

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Wie met maatschappelijk kwetsbare volwassenen wil werken aan opvoeden tot burgerzin zal moeten werken aan een positief zelfbeeld, aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en aan zelfredzaamheid. Die persoonskenmerken zijn cruciaal en ondersteunen de integratie in de samenleving.

  Lespakketten:
  - Fotozoektocht langs hulpverlenende instanties
  - Kinderen opvoeden: communicatieve vaardigheden en probleemoplossend gedrag
  -"Wie beslist wat?" over huishouding, verdeling van gezinstaken en rollenpatronen.

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee in mijn vrije tijd

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Jongeren en volwassenen stimuleren tot een actieve vrijetijdsinvulling is een duidelijke opzet in deze leefsfeer want dit biedt kansen tot zelfontplooiing, tot het leggen van contacten en geeft uitzicht op succeservaringen. Een zinvolle invulling van de vrije tijd is een belangrijk element voor het welbevinden en de maatschappelijke integratie van deze doelgroep.

  Lespakketten en oefeningen.

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee op de school van mijn kinderen

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Veel cursisten in de centra voor basiseducatie zijn ook ouder. Via een drietal thema's maken we duidelijk hoe de cursist stappen kan zetten om een reëele partner te worden van de school bij het opvoedingsproces van zijn of haar kind.

  Lespakketten:
  - Huiswerk: hoe help ik mijn kind met zijn huiswerk?
  - Ziek: hoe meld ik de school dat mijn kind ziek is?
  - School: wat gebeurt er op de school van mijn kind?

 • Basiseducatie Cursist: Ik tel mee op het werk

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Werk vinden en houden is van cruciaal belang voor elke (jong)volwassene. Werken is ook een krachtig instrument voor maatschappelijke integratie.
  Centraal staat de gedachte dat weerbaarheid en participatie belangrijke kwaliteiten zijn voor werknemers en dat deze weerbaarheid een positief effect heeft op de perceptie van de samenleving en maatschappelijke instellingen.

  Oefeningen en didactieken:

  - Mag dat? Rechten en plichten op de werkvloer

  - Wat zeg je tegen wie? Communicatieve vaardigheden op de werkvloer

 • Basiseducatie Lesgever: handleiding

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  'Democratische vorming en burgerzin' wordt hier op een specifieke manier ingevuld, rekening houdend met de doelgroep. Daartoe behoren vaak maatschappelijk kwetsbare mensen. Veel aandacht gaat naar ervaringsgericht leren, persoonlijkheidsvorming en sociale vaardigheden. Die zijn cruciaal voor integratie in de samenleving. De centrale boodschap is telkens "Ik tel mee". Het materiaal is opgebouwd rond zes levenssferen van de cursisten. U krijgt voor elke levenssfeer didactische tips voor een concreet lesverloop.

   

   

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee in de politiek

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Via ervaringsgerichte technieken dagen we de jongeren en volwassenen uit om 'aan politiek te doen', om problemen aan te kaarten, ze te ontleden, oplossingen te zoeken en keuzes te maken. Ze maken kennis met probleemoplossing en beslissingsprocessen.

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee in het centrum

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Participatie zorgt voor meer welbehagen. Een centrum, waar democratiserend wordt gewerkt, geeft de cursisten de kans om te werken aan hun communicatieve vaardigheden en hun democratisch handelen te versterken.

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee in het gezin

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Wie met maatschappelijk kwetsbare volwassenen wil werken aan opvoeden tot burgerzin zal moeten werken aan een positief zelfbeeld, aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en aan zelfredzaamheid. Die persoonskenmerken zijn cruciaal en ondersteunen de integratie in de samenleving.

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee in mijn vrije tijd

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Jongeren en volwassenen stimuleren tot een actieve vrijetijdsinvulling is een duidelijke opzet in deze leefsfeer want dit biedt kansen tot zelfontplooiing, tot het leggen van contacten en geeft uitzicht op succeservaringen. Een zinvolle invulling van de vrije tijd is een belangrijk element voor het welbevinden en de maatschappelijke integratie van deze doelgroep.

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee op de school van mijn kinderen

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Veel cursisten in de centra voor basiseducatie zijn ook ouder. Via een drietal thema's maken we duidelijk hoe de cursist stappen kan zetten om een reëele partner te worden van de school bij het opvoedingsproces van zijn of haar kind.

  Lespakketten:
  - Huiswerk: hoe help ik mijn kind met zijn huiswerk?
  - Ziek: hoe meld ik de school dat mijn kind ziek is?
  - School: wat gebeurt er op de school van mijn kind?

 • Basiseducatie Lesgever: Ik tel mee op het werk

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  volwassenenonderwijs
  Vorm:
  lesmateriaal

  Werk vinden en houden is van cruciaal belang voor elke (jong)volwassene. Werken is ook een krachtig instrument voor maatschappelijke integratie.
  Centraal staat de gedachte dat weerbaarheid en participatie belangrijke kwaliteiten zijn voor werknemers en dat deze weerbaarheid een positief effect heeft op de perceptie van de samenleving en maatschappelijke instellingen.

  Lespakket in dit bundel:

  - Mag dat? Rechten en plichten op de werkvloer

  - Wat zeg je tegen wie? Communicatieve vaardigheden op de werkvloer

 • Brochure Welkom in het Vlaams Parlement

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  secundair onderwijs, volwassenenonderwijs

  In deze brochure vindt u de kerninformatie over hoe Vlaanderen en België in elkaar zitten, en wat de rol van het Vlaams Parlement is.

  De brochures zijn digitaal beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

 • Brochure Op stap tussen tekens

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  alle leerkrachten

  Een literaire en artistieke wandeling in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk. Auteur en Brusselkenner Eric Min neemt ons mee naar een stukje Brussel met een rijke en tot de verbeelding sprekende geschiedenis.

 • Brochure En balade parmi des signes

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  alle leerkrachten

  Une promenade littéraire et artistique dans le quartier de Notre-Dame-aux-Neiges. Fin connaisseur de Bruxelles, l'écrivain Eric Min vous emmène en balade dans un lieu de Bruxelles à l'histoire à la fois riche et remarquable.

 • Brochure A walkabout amid signifiers

  Downloadbaar
  Bestelbaar
  Geschikt voor:
  alle leerkrachten

  A literary and artistic walk around Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw quarter. The writer and expert Eric Min takes us out on a stroll in a piece of Brussels that comes with a rich and evocative history.

 • Brochure 20 keer kunst kijken

  Downloadbaar
  Geschikt voor:
  alle leerkrachten

  Om de bezoeker een inkijk te geven in de kunstcollectie van het Vlaams Parlement presenteert Wilfried Van Vinckenroye in deze brochure 20 kunstwerken. Bij elk kunstwerk vindt u overwegingen bij het werk en informatie over de kunstenaar.

  De brochures zijn digitaal beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.